Leve de graphic novel!

Dit artikel vond ik op internet; Dit is voor mij groot nieuws en motiveert enorm om het maken van beeldverhalen weer op te pakken. (Inderdaad: “beeldverhalen”, want tegen het gebruik van het woord “strips” verzet ik mij nog altijd en pleit ik voor afschaffing van dit woord. Het gaat hier nl. niet om wegwerpmateriaal, “1 strip, 2 strips, 3 strips” als met bijv. een strip pillen, maar om één van de hoogste kunstvormen die er bestaan. Een roman wordt toch ook niet “regels” genoemd… Het is immers veel meer dan dat!)

Graphic Novel steeds geliefder
Gepubliceerd: 10 januari 2009 09:46 

Het stripverhaal is het stadium van de Donald Duck voorbij. Steeds meer uitgeverijen zien brood in de graphic novel, oftewel de betere literaire strip. Na Podium en Atlas heeft nu ook de Bezige Bij hiervoor een fonds opgericht. De uitgever werkt samen met Oog & Blik, de uitgeverij van tekenaar/vormgever Joost Swarte en Hansje Joustra. Volgens Joustra is de belangstelling voor de graphic novel een internationale trend. In Amerika bestaat al dertig procent van de boekenmarkt uit stripverhalen, in België en Frankrijk groeit de populariteit al langer dan bij ons. Ook de media besteden er steeds vaker aandacht aan. 

Joustra is zeer te spreken over de samenwerking met De Bezige Bij. “Ik ben hier heel blij mee. Ik heb een klein bedrijf en het is voor mij moeilijk om strips binnen de boekenwereld te promoten. De Bij heeft wel goede contacten.” Het plan is om in het komende jaar nieuwe boeken uit te geven onder gezamenlijke imprint. “Volgende week komen we met de eerste catalogus. We hebben nieuw werk van Robert Crumb, Art Spiegelman en Judith Vanistendael.”

Volgens Joustra spelen de Bij en Oog & Blik met hun samenwerking in op de groeiende belangstelling voor het literaire stripverhaal die vooral internationaal valt waar te nemen. “In de Verenigde Staten neemt de graphic novel zo’n dertig procent van de gehele boekenmarkt in beslag. In Frankrijk is de literaire strip al heel lang heel populair. Ook in België groeit de belangstelling, daar wordt dagelijks in de media wel aandacht besteed aan stripverhalen.”

Oog & Blik en De Bezige Bij zullen jaarlijks 25 tot 30 titels uitbrengen. Volgens Joustra wordt er ook gekeken of de Bij in de toekomst zijn uitgeverij kan overnemen. “Maar de onderhandelingen daarover verkeren in een nog pril stadium.” 

Share:
Copyright Paul Schenk 2023 - Music protected by Buma/Stemra